Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Homerun Technologies Oy (”Rive”). Osoite: Maria01, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki. Y-tunnus: 2839027-4

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Thandia Pomar, thandia@rivehomes.com

3. Rekisterin nimi

Rive – palvelun ("Palvelu") markkinointi- ja asiakashallintarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: Markkinointi; Palvelun tarjoaminen ja toteuttaminen; Asiakaspalvelun toteuttaminen ja kehittäminen; Tilastointi ja analysointi; Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen; ja Muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Nimi, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Rekisteriin liittymisen sijainti ja ajankohta, Kieli, Aikavyöhyke, Sivustokäyttäytyminen ja Asiakkaan ilmoittamat muut asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään Palvelun käytön yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Rive:n yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kolmansille tahoille markkinointitarkoituksessa.

8. Evästeiden käyttö

Rive käyttää Palvelussaan evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä, kehitetään Rive verkkopalvelua ja kohdistetaan mainontaa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ja sen käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa rekisteröityä itseään koskevat rekisterinpitäjän järjestelmiin tallennetut tiedot, oikeus pyytää virheellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen korjaamista sekä oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Tässä kohdassa tarkoitetut pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä osoitteella varustettuna kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Rekisteriin kuuluva voi kieltäytyä uutiskirjeiden vastaanottamisesta klikkaamalla uutiskirjeissä olevaa peruutuslinkkiä tai ottamalla yhteyden rekisterin ylläpitäjään.